Perşembe, Şubat 29, 2024

avukat

Hukuk Davaları

Nişanın Bozulması

Nişanlanma, evlenme vaadiyle olur(TMK:118). Türk Medeni Kanunu 118. Maddesinde nişanlanmayı kısa ve öz olarak evlenme vaadi olarak tanımlanmıştır. Yine Türk Dil Kurumu sözlüğü de “Bir erkekle bir kadının ileride birbirleriyle evlenmek için yaptıkları sözleşme”şeklinde bir tanıma yer vermiştir. Sonuç olarak bir erkek ile kadının, ileriye dönük olarak birbirlerine vermiş olduğu evlenme sözü,  kanun maddesi gereğince nişanlanma olarak görülmektedir. Kanuna göre nişanlanma herhangi bir şekil şartına bağlanmamış, tarafların irade beyanı yeterli görülmüştür. Bu irade beyanı, kişinin yaşadığı ortama, toplumdaki konumları ve iradelerinin ciddiyeti vs. hususlara göre araştırılmalı, salt basit beyan evlenme vaadi olarak değerlendirilmemelidir. Yargıtay kararları da bu yöndedir.

Read More