Pazartesi, Aralık 11, 2023

Tazminat Hukuku

Aile HukukuTazminat Hukuku

Boşanma Davalarında Maddi ve Manevi Tazminat

Boşanma davaları, tarafların anlaşarak veya çekişmeli olarak açtıkları ve evlilik birliğinin sona ermesini sağlayan, hukuken bozucu yenilik doğuran davalar olarak

Read More
Tazminat Hukuku

Doktor Hatası (Malpraktis) Tazminat Davaları

İngilizce “malpractice” kelimesinden gelen malpraktis, Türkçede yanlış şekilde “malpraktis” olarak kullanılagelmiş ve bu şekilde dilimize yerleşmiştir. Türkçede yer edindiği ve uygulamada yer aldığı üzere malpraktis davasının özü, hangi hallerde açılabileceğini, görevli ve yetkili mahkemelerin hangileri olduğu vs. gibi hususları açıklamaya çalışağız.

Read More