Perşembe, Şubat 29, 2024

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

HAPİS CEZASININ ERTELENMESİ

Hapis cezasının ertelenmesi, kişinin işlemiş olduğu bir suçtan dolayı mahkum olduğu hapis cezasının infazının belirli süre geri bırakılması, geri bırakılma süresi içerisinde yükümlülüklere uygun ve iyi halli geçirilmesi halinde cezanın infaz edilmiş sayılmasıdır. Hapis cezasının ertelenmesi suçun ortadan kalkması demek değildir. Buradaki husus, cezanın infaz aşamasıyla ilgilidir. Kişi şartları yerine getirirse ertelemeye konu olan ceza infaz edilmiş sayılır.

Read More