Boşanma Davalarında Maddi ve Manevi Tazminat

Boşanma davaları, tarafların anlaşarak veya çekişmeli olarak açtıkları ve evlilik birliğinin sona ermesini sağlayan, hukuken bozucu yenilik doğuran davalar olarak

Devam

ZİNA SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu 161. Maddesinde düzenlenen zina sebebi, hakimin evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebini takdir yetkisini ortadan kaldırması sebebiyle mutlak, yasada özel bir sebep olarak sayılan zina sebebinin aranmış olması sebebiyle de özel bir boşanma sebebi olarak karşımıza çıkar.

Devam

Terk Sebebiyle Boşanma

Terk, genel anlamıyla eşlerden birinin, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla ortak hayata son vermesidir. Basit anlaşmazlıklar, kısa süreli ve ortak hayatı son vermeye yönelik olmayan ayrılıklar terk sayılmaz.

Devam