Boşanma Davalarında Maddi ve Manevi Tazminat

Boşanma davaları, tarafların anlaşarak veya çekişmeli olarak açtıkları ve evlilik birliğinin sona ermesini sağlayan, hukuken bozucu yenilik doğuran davalar olarak

Devam

Doktor Hatası (Malpraktis) Tazminat Davaları

İngilizce “malpractice” kelimesinden gelen malpraktis, Türkçede yanlış şekilde “malpraktis” olarak kullanılagelmiş ve bu şekilde dilimize yerleşmiştir. Türkçede yer edindiği ve uygulamada yer aldığı üzere malpraktis davasının özü, hangi hallerde açılabileceğini, görevli ve yetkili mahkemelerin hangileri olduğu vs. gibi hususları açıklamaya çalışağız.

Devam