ARAÇ DEĞER KAYBI

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu trafik kazasını “Karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm,yaralanma ve zararla sonuçlanmış olan olay” olarak tanımlamıştır. Tanımdan da anlaşılacağı üzere karayolu üzerinde hareket halindeki araçların karıştığı her türlü kaza, trafik kazası olarak nitelendirilmektedir. Bu tanımdan hareketle trafik kazası olarak nitelendirelecek kazalarda, hem maddi hem de manevi kayıplar meydana gelmektedir. Maddi kayıplar, bedensel zararlar, iş gücü kayıpları, araçta meydana gelen maddi hasarlar, ticari araçların karıştığı kazalarda kazanç kayıpları ve incelememize konu olan araç değer kaybı olarak karşımıza çıkmaktadır.

ARAÇ DEĞER KAYBI NEDİR?

Araç değer kaybı, trafik kazasında hasar alan aracın, kazadan önceki hasarsız piyasa bedeli ile kazadan sonraki hasarlı piyasa bedeli arasındaki fark miktarıdır. Tüm araçlar kaza sonrası yapılan onarım kalitesi ne kadar iyi olursa olsun, kaza geçirmiş araç muamelesi göreceğinden, piyasa bedeli düşecektir ve değer kaybı oluşacaktır. İşte kaza öncesi ve sonrasında medyana gelen bu farkın giderilmesi için, değerde meydana gelen bu düşüşün giderilmesi gerekir. Bu gidermenin konusunu araç değer kaybı oluşturmaktadır.

DEĞER KAYBI TALEBİ NASIL OLUR?

Araç değer kaybı talebinde bulunabilmek için, kazaya karışan diğer aracın tamamen kusurlu olması veya değer kaybı talep eden taraftan daha az kusurlu olunması gerekir. Bu şartlarda kusurlu veya daha az kusurlu taraf sigorta şirketine başvurabilir. Burada belirtilen sigorta şirketi kazaya karışan karşı taraftaki araç veya araçların sigorta şirketidir. Yani kişinin kazaya karışması durumunda meydana gelen zarar kendi aracının sigortasından değil karşı tarafın sigortasından karşılanacaktır. Kazaya karışan kusurlu taraf değer kaybı başvurusu yapamayacaktır ancak kendi kasko poliçesinde bu konuda bir teminat varsa, değer kaybı talebini kaskosuna karşı iletecektir.

Sigortacı, meydana gelen maddi zararları sigorta poliçesi sigorta limiti çerçevesinde karşılamak zorundadır.

ARAÇ DEĞER KAYBI TALEBİNDE HANGİ BELGELER GEREKLİDİR?

Araç değer kaybı başvurusu, kazaya karışan karşı tarafın sigortasına aşağıda belirttiğimiz zamanaşımı sürelerinde başvuru yapılarak talep edilmek zorundadır. Zarar gören araç değer kaybını dava yoluyla da talep edebilir ancak dava açmadan önce sigorta şirketine başvuru yapma zorunluluğu vardır. Bu başvuru sonuçlanmadan dava açılamaz veya sigorta tahkim komisyonuna başvurulamaz. Belgeler gönderilip talep açıldıktan sonra, sigorta şirketi 15 gün içerisinde incelemesini tamamlayıp, varsa, ödemeyi yapmak zorundadır. Sigorta şirketine başvurulurken bazı belgelerin de gönderilmesi gerekir aksi halde talebin reddi veya sürecin uzaması sonucuyla karşılaşılabilir.Bu belgeler:

  • Kaza tespit tutanağı
  • Araç ruhsatnamesi
  • Varsa bilirkişi raporu
  • Sürücünün ehliyet fotokopisi
  • Hasara ve kazaya yönelik fotoğraflar
  • Değer kaybının yatırılacağı banka hesap bilgileri

DEĞER KAYBINA HANGİ SÜRELER İÇERİSİNDE BAŞVURULUR ?

Aracı trafik kazası sebebiyle değer kaybına uğrayan taraf için zamanaşımı süreleri KTK’nın 109. Maddesinde belirtilmiştir. Bun göre; “motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin talepler, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ve herhalde, kaza gününden başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrar”

Güncel piyasada “takipçi” adı altında türeyen, sizi para veya zaman kaybına uğratacak kişi ve kuruluşlara güvenmek geri dönüşü olmayan sonuçlar doğuracaktır. Bu sebeple değer kaybı talepleriniz için, haklarınızı korumak konusunda size yardımcı olacak bir avukata başvurmanızı öneririz.

Av.Ali Bayram YILDIRIM

Sosyal Medyada Paylaş

Sosyal Medya Hesaplarımız

2 thoughts on “ARAÇ DEĞER KAYBI

Yorum Yaz

%d blogcu bunu beğendi: